Tinh trùng bơi chậm có con tự nhiên được hay không?

Hỏi Chào bác sĩ. Chồng tôi đi làm tinh dịch đồ với độ di chuyển nhanh chỉ có 7%, tôi khám thì kết quả bình thường. Vậy với kết quả tinh trùng bơi chậm vợ chồng tôi có khả năng mang thai tự nhiên không ạ. Muốn có con tự nhiên, vợ chồng tôi cần […]