Trả lời:

Cách dùng Ozin như sau:

+ Uống 1 viên mỗi ngày trong bữa ăn.
+ Có thể uống 2 viên mỗi ngày, trong trường hợp hỗ trợ điều trị các bệnh lý có liên quan.
+ Nên dùng thường xuyên.

Thẻ bài viết:
Facebook comment