Trả lời:

Ozin không phải là thuốc và cũng không thay thế thuốc. Ozin là thực phẩm bổ sung, giúp cơ thể nam giới bổ sung các dưỡng chất còn thiếu trong cơ thẻ. Nhờ vậy có cơ chế tác động đến cơ thể nam giới theo các dạng hỗ trợ bổ sung.

Thẻ bài viết:
Facebook comment