Trả lời:

Chưa có một kết luận nào về các trường hợp tương tác thuốc giữa sản phẩm Ozin với các sản phẩm tăng cường sinh lý khác. Tuy nhiên, bạn đang sử dụng bất cứ một sản phẩm tăng cường sinh lý nam nào, chúng tôi khuyên bạn không nên dùng Ozin hoặc nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn để được tư vấn.

Thẻ bài viết:
Facebook comment