Trắc nghiệm rối loạn cương dương

Phần trắc nghiệm sau dựa trên Chỉ số chức năng cương dương quốc tế (IIEF)

Lưu ý: Trắc nghiệm này chỉ áp dụng cho nam giới từ 18 tuổi trở lên. Vui lòng chọn đủ thông tin cho từng câu hỏi trắc nghiệm này

1. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thường cương được dương vật trong lúc hoạt động tình dục hay không?

2. Trong 4 tuần lễ qua, khi bạn có cương dương vật do kích thích tình dục. Dương vật của bạn có đủ cứng để đưa vào âm đạo không?

3. Trong 4 tuần lễ qua, khi muốn giao hợp, bạn có đưa được dương vật vào âm đạo người phụ nữ không?

4. Trong 4 tuần lễ qua, suốt trong lúc giao hợp, bạn có duy trì được độ cương sau khi đã đưa được dương vật vào âm đạo người phụ nữ hay không?

5. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì cương dương vật để giao hợp trọn vẹn không?

6. Trong 4 tuần lễ qua, bạn ước lượng sự tin tường mà bạn có được trong việc duy trì cương dương vật như thế nào?

7. Trong 4 tuần lễ qua, có bao nhiêu lần giao hợp

8. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thoả mãn khi giao hợp không?

9. Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thích thú trong khi giao hợp không?

10. Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh hay không?

11. Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có cảm giác cực khoái không?

12. Trong 4 tuần lễ qua bạn có thấy ham muốn tình dục không?

13. Trong 4 tuần lễ qua, sự ham muốn Tình dục của bạn gia tăng đến độ nào?

14. Trong 4 tuần lễ qua bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không?

15. Trong 4 tuần lễ qua, trong quan hệ tình dục với người phụ nữ có làm cho người phụ nữ hài lòng không?

Thẻ bài viết:
Facebook comment