Cách cải thiện tinh trùng loãng hiện nay có khá nhiều phương pháp, tuy nhiên để đánh giá phương pháp nào là hiệu quả nhất cho mọi đối tượng hoặc phương pháp tốt nhất thì khó có thể đưa ra kết luận bởi mỗi người, tùy vòa tình trạng bệnh sẽ có những cách can thiệp khác nhau và đạt hiệu quả khác nhau.

Thẻ bài viết:
Facebook comment